تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - گارد جاوید هخامنشی دومین نیروی ویژه نظامی برتر و حرفه ای تاریخ جهان!

    گــــــــــــــــــــــــــــــــارد      جــــــا ویـــــــــد

                      

مجله تایمز به تازگی اقدام به رده بندی و معرفی‌ برترین و حرفه ای‌ترین نیروهای ویژه عملیات نظامی تاریخ نموده است که در این رده بندی گارد جاوید هخامنشی رتبه دوم و افراد ویژه و وفادار به حسن صباح رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است،


در این رده بندی نیروهای دریایی آمریکایی که محل اسامه بن لادن را کشف و او را نابود کردند در رده اول قرار گرفتند .
از دیگر نکات جالب قرارگرقتن نیروهای ویژه حسن صباح در رده هشتم است
لیست کامل به شرح زیر است :

 
The Navy Seals .1

    The Immortals .2

    The Brigade of Gurkhas .3

    The Knights Hospitaller .4

    The Special Air Service .5

    The Green Berets .6

    The Varangian Guard .7

    The Hashishin .8

    The Israeli Special Forces .9

    The Jaguar Warrior .10

منبع :
http://www.time.com/time/specials/pa...069942,00.html