تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - معرفی بخش ادبیات ایران باستان

به نام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای                        خداوند  روزی ده   رهنمای

درود بی پایان بر شما دوستداران پر شوق زبان و ادبیات پارسی ، گنجینه شعر و عشق و ادب تمامی ادوار جهان 
...

این بخش خلوتگهی است با زبان پارسی كه شامل تاریخچه ، معرفی و گلچینی از آثار نویسندگان و شاعران گران مایه می باشد و در سه قسمت : شعر كهن ، شعر معاصر و نثر نامه به شما ارائه می گردد.

بخش چهارم بخش دفتر شعر امروز است ، دشتی زیبا از عاشقان والا مقام بر پهنه ی گیتی ، از دیروز تا همین امروز یا به تعبیری دیگر ، پستویی زیبا در عبور هراسان زندگی كه شامل گلچینی از آثار برجسته می باشد.

هر چند گذری از زمان ما به سوی یكی از شاعران و نویسندگان روانه می شویم و توضیحی اجمالی را از او و مرغزار آثارش ، در اختیار شما مینهیم ، با تكیه بر دو اصل كلیدی و ممتاز عشق و عرفان كه این كمترین در شناختن این دو اصل سخت در كوشش و كاوش می باشم تا بتوانم بهانه ای باشم آن هم كودكانه ، برای به یاد آوردن اقیانوس نیلگون زیبایی ، چرا كه بر این باورم كه مردمان ایران زمین از اولین غفلت رنگین حوا آشنا به این اقیانوس بوده اند و خواهند بود.

توضیحی اجمالی بر پاره ای جزئیات چهار قسمت معرفی شده:

-1 شعر كهن :

هدف ما به این گونه بوده است كه سفری را آغاز كنیم از رودكی كه پدر شعر فارسی خوانده می شود تا بزرگان دیگر چون فردوسی ، حافظ ، سعدی ، مولانا و ... با این صورت كه سفر را در دو بخش سال شمار زندگی و گزیده ی آثار به پیش خواهیم برد. البته گذری جامع نیز خواهیم داشت از شاعران گمنامی كه در ایران باستان می زیستند ، چه در زمینه عرفان كه بایزید بسطامی (سلطان العارفین) از نمونه های بارز این بخش می باشد و چه در بخش حماسی و دینی كه گاتها ( به معنی سرود) ، كهن ترین قسمت اوستا ، غزلیاتی است كه عاشقانه سخن گفتن با خداوند را می آموزند.

-2 شعر امروز :

این قسمت از نیما یوشیج ، پدر شعر نو آغاز می شود و به ترتیب شاعران معاصر بعد از نیما را مورد بررسی قرار می دهیم و با در نظر گرفتن گرایشات و نظرات هر یك ، در دوره های مختلف زندگیشان ، اثر بخشی هر كدام در زبان فارسی را بیان می كنیم.

-3 نثر نامه :

بخش داستان . نثر نامه های بزرگان كهن و معاصر ، كه علاوه بر معرفی آثارشان گزیده ای از ورق پاره های خیسشان را نیز برای شما به نظاره می گذاریم.                                                                                                                                      سپاس بی كران ...