تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - روز جهانی کوروش کبیر فرخنده باد


7 آبان روز جهانی کوروش بزرگ بر همه ایرانیان عاشق ملیت و هویت ایرانی فرخنده باد.