تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - روز جهانی کوروش (cyrus day)
هشتم آبان 90

روز جهانی کوروش (cyrus day)

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    

در 2500 سال پیش معبدی هرمی شکل نماد و قلب شهری با شکوه به نام بابل بود. پهنه ی یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخی.
در 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد در شهر بابل تا جایی که چشم کار می کرد پوشیده از انبوه مردمی بود که هراسیده و دل نگران چشم به راه مردی ایستاده بودند که کشورشان را فتح نموده بود. آنها آمده بودند تا ببینند که گشاینده کشورشان چه سرنوشتی برایشان رقم خواهد زد.
در آن زمان معمولا فرمان روای شکست خورده متحمل مرگی دردناک می شد. به زنان تجاوز و معابد و اماکن مذهبی آن سرزمین مورد احانت و آن نیک بختانی که از دم تیغ می جستند به بردگی گرفته می شدند و شهر نیز غالبا به کام آتش سپرده می شد. این رسم همیشگی فاتحان بود که به اصطلاح عدل فاتح می نامیدند.
اما این مرد فاتح معمولی نبود. با آن که آوازه گذشت و مدارای این فاتح در سراسر گیتی زبانزد شده بود ، آن روز در نبود اخبار  دقیق کسی نمی دانست چه آینده ای در پیش رو دارد.
هنگامی که او از ارابه اش پیاده شد و از پله ها به بالا رفت ، فضا آکنده از احساسات انبوه مردم شد. احساساتی نه از شوق دیدار
بلکه فریادی که درخواست بخشش داشت.
همین که او لب به سخن گشود جمعیت خاموش شد. این بار همچون گذشته این پیروزمند امید رعیای تازه را بر باد نمی داد.
او شروع به کاری کرد که تا آن زمان هرگز جایی شنیده نشده بود.
او ستایش کرد مردوک ، خدای بابلیان را
پس از آن در یک دم فرمان داد تا درهای زندان ها را به روی صدها هزار برده بابلی بگشایند که در میانشان بیش از صد هزار یهودی یافت می شد که 60 سال در بابل اسیر بودند.
و فرمان داد که هر کس در ستایش خدای خود آزاد است و در هرکجا که می خواهد زندگی کند. این بود فرمان انقلابی کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری بزرگ پارس.
این رویداد گسستی تاریخی را در رسم همیشگی فاتحان به جای گذاشت که دو بار از آن در تورات یاد شده است.
خداوند در دل کوروش پادشاه پارسیان ندا داد که آن فرمان را در همه ی سرزمین ها پخش نموده و بر کتیبه ها نوشته.
نقل از عزرا . بخش نخست.
و چنین نگاشته شد:
"" ... آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم ، همه ی مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند...نگذاشتم رنج و آزاری به مردم
این سرزمین وارد آید. برده داری را برانداختم ، به بدبختی آنان پایان بخشیدم...""
و به این سبب بود که اولین منشور حقوق بشر گیتی نگاشته شد..


برچسب ها: cyrus day ، روز جهانی کوروش ، فتح بابل ،