تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - ایرانیان برده داری نمی كردند
سوم دی 89

ایرانیان برده داری نمی كردند

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :افتخارات ایران زمین ،

درود بر همه ایرانیان

یکی از مهمترین کشفیات ا.اف.اشمیت در پارسه (تخت جمشید)یافتن 750 لوحه گلین مهر مانند است که بر روی جوانب آنها مطالبی در باره کارگزان و کارفرمایان و نحوه و اندازه دستمزد کارگران ساختمانی تخت جمشید به خط و زبان عیلامی نقش کرده اند.

655عدد از اینها فقط در یک اتاق بزرگ 10 ستونی(دوردیف5 تایی)در شمال شرقی کاخ 99 ستونی به دست آمده است.در کنار این لوح ها تکه های منقوشی یافتند که اثر مهر کارفرمایان را دارد و به همین دلیل احتمالا برچسب اسناد خزانه بوده است.همه عوامل مشکوف دلالت بر آتش سوزی بسیار شدیدی در خزانه به ویژه این اتاق دارد.الواح سالم و خوانای این مجموعه را جرج کامرون خوانده و منتشر کرده است و بیشتر آنها به دوره اردشیر یکم تعلق دارد.
هیچ کدام از اینها اسناد وقایع تاریخی نیستند بلکه فقط درباره مخارجی است که در تخت جمشید هزینه شده است.

اندازه  هر لوحه  سانتی متر است ترجمه یکی از آنها را در زیر ببینید :

 

بُردُ کامُه (گنجور شاهی)گوید:

به سُکا خزانه دار سه کَرشَهَ و دو نیم شکل نقره به هُرَدَکامُهَ درود گر مصری که سر کرده 100 کارگر است بده این کارگران در پارسه(تخت جمشید)کار میکنند و مزد میگیرند.

و زیر نظر وُهُئوکَهَ میباشند اما به جای پول نقد برابرش را با

جنس بده به ترتیب زیر:

به جای سه شکل نقره : یک گوسفند

به جای یک شکل نقره : یک کوزه شراب

این مبلغ برابر پنج ماه است از سال سی و دوم پادشاهی داریوش یعنی به هر مردی در یک ماه شش شکل و نیم میرسد.

هیپیروکای منشی این سند را گرفت و آن را نوشت

و رسید را از مردوخای دریافت کرد.
میتوانیم قائده کلی نوشتاری را در این الواح اینگونه نوشت:

((به فُلانی بَهمان پسر فلان کس میگوید:

فلان قدر پول یا جنس

به عنوان مزد فلان عدد کارگر (زن و بچه)

به فلانی که مسئول و سرپرستشان است

برای فلان کارهایی که کرده اند

و فلان مدت کارشان طول کشیده بدهید

این لوحه را فلان کس(پس از آن که به عیلامی ترجمه شد) نوشت.

به تاریخ فلان ماه از فلان سال پادشاهی فلان شاه

در گوشه دست چپ هر لوحه اثر مهر کارفرمای مسئول دیده

میشود که از صاحب منصبان خزانه بوده است.

بعضی دیگر از لوحه ها رسید و یا فهرست دستمزد است

بدین گونه :

فلان مقدار مواجب برای فلان کارها توسط فلانی پرداخت شد به

فلان کس که مسئول کارها بود وبرای کارگران زیر دستش

برای مدت فلان روز (یا ماه) کار که به هر یک از کارگران

در هر ماهی فلان قدر داده شود از پول و یا از فلان

اجناس به تاریخ فلان ماه از فلان سال(پادشاهی)فلان.

و در پایان مهر صاحب منسب خزانه پای لوحه خورده اما نامی

از مستوفی برده نشده است.

این الواح از نظر روشن ساختن وضع کارگران در تخت جمشید

بسیار مهم هستند و پس از خواندن معلوم شد که این الواح

عیلامی اسناد خرج ساختمان قصرهای تخت جمشید می باشد .

از میان الواح بعضی به زبان پارسی و خط عیلامی است .

از کشف این الواح شهرت نابجایی را که می گفتند قصرهای

تخت جمشید مانند اهرام مصر با ظلم و جور و بیگار گرفتن

رعایا ساخته شده باطل گشت و ثابت شد که ایرانیان باستان و

هخامنشیان هیچگاه برده داری نمیکردند.

 

بن مایه :

دکتر علیرضا شاهپور شهبازی

دکتر رضا مرادی غیاث آبادی

پرفسور ا .اف. اشمیت

دکتر جرج کامرون