تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - پادشاهان ساسانی
یازدهم دی 89

پادشاهان ساسانی

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :دوران ساسانی ،

برای مشاهده پادشاهان سلسله ساسانی رو لینک زیر کلیک کنید.

دودمان ساسانی، چهار سده بر ایران، فرمان راند و ۳۴ شاه داشت.

گاهشمار شاهنشاهان ساسانی:

(تاریخ بر پایه سالنمای میلادی)

ردیف پادشاه تصویر شهرت آغاز به کار پایان دوره سال حکومت همسر
1
اردشیر یکم


* اردشیر بابکان ۲۲۶ م ۲۴۱ م ۱۵ سال *


۲ شاپور یکم

* * ۲۴۱ م ۲۷۱ م ۳۰ سال *
۳ هرمز یکم

HormizdI.jpg هرمزداردشیر ۲۷۲ م ۲۷۳ م ۱ سال *
۴ بهرام یکم VarahranIProfile.jpg وهرام یکم ۲۷۳ م ۲۷۶ م ۳ سال *
۵ بهرام دوم Sassanid Bahram II.jpg * ۲۷۶ م ۲۹۳ م ۱۷ سال *
۶ بهرام سوم * وهرام سوم ۲۹۳ م ۲۹۳ م ۱ سال *
۷ نرسه Narseh.gif * ۲۹۳ م ۳۰۲ م ۹ سال *
۸ هرمز دوم * * ۳۰۲ م ۳۰۹ م ۷ سال *
۹ آذرنرسه * * ۳۰۹ م ۳۰۹ م چند ماه *
۱۰ شاهپور دوم Shapur.jpg شاهپور ذوالاکتاف
شاهپور کبیر
۳۰۹ م ۳۷۹ م ۷۰ سال *
۱۱ اردشیر دوم Taq-e Bostan - Ardashir II.jpg * ۳۷۹ م ۳۸۳ م ۴ سال *
۱۲ شاپور سوم * شاپور سوم ۳۸۳ م ۳۸۸ م ۵ سال *
۱۳ بهرام چهارم * * ۳۸۸ م ۳۹۹ م ۱۱ سال *
۱۴ یزدگرد یکم * یزدگرد بزه گر ۳۹۹ م ۴۲۰ م ۲۱ سال *
۱۵ بهرام پنجم * بهرام گور ۴۲۱ م ۴۳۸ م ۱۷ سال *
۱۶ یزدگرد دوم * * ۴۳۸ م ۴۵۷ م ۱۹ سال *
۱۷ هرمز سوم * * ۴۵۷ م ۴۵۹ م ۲ سال *
۱۸ پیروز یکم * * ۴۵۹ م ۴۸۴ م ۲۵ سال *
۱۹ بلاش * * ۴۸۴ م ۴۸۸ م ۴ سال *
۲۰ قباد یکم * * ۴۸۸ م ۴۹۶ م ۸ سال *
۲۱ جاماسپ * * ۴۹۶ م ۴۹۹ م ۳ سال *
(پادشاهی دوباره) قباد یکم * * ۴۹۹ م ۵۳۱ م ۳۲ سال *
۲۲ خسرو یکم Kasra Anushirvan the Just.JPG انوشیروان دادگر ۵۳۱ م ۵۷۹ م ۴۸ سال *
۲۳
هرمز چهارم HormizdIV.jpg * ۵۷۹ ۵۹۰ ۱۱ سال *

۲۳. (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰)

۲۴. بهرام ششم (۵۹۰-۵۹۱)

۲۵. خسرو دوم (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸)

۲۶. قباد دوم (شیرویه) (۶۲۸)

۲۷. اردشیر سوم (۶۲۸-۶۳۰)

۲۸. شهربراز (۶۳۰)

  • خسرو سوم (۶۳۰) (در خراسان، دعوی سلطنت داشت و قسمتهای شرقی ایران، سلطنت او را پذیرفتند.) 

۲۹. جوانشیر (۶۳۰)

۳۰. پوراندخت (۶۳۰-۶۳۱)

۳۱. پیروز دوم (جشنسده) (۶۳۱)

۳۲. آزرمی دخت (۶۳۱)

  • هرمز پنجم (۶۳۱) (فقط در بعضی از قسمتهای کشور، بپادشاهی پذیرفته شد.)
  • خسرو چهارم (۶۳۱) (فقط در بعضی از قسمتهای کشور، بپادشاهی پذیرفته شد.

۳۳. خسرو پنجم (فرخزاد خسرو) (۶۳۱)

۳۴. یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱)

  • فتح ایران توسط اعراب (۶۵۱)