تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - تحریف نماد فروهر توسط جواهر سازان

 نماد فروهری که مدتی است  توسط جواهر سازان ساخته میشود. شور بختانه در حال تحریف است به طوری  که در آن  دو رشته از چنبره ( حلقه )  که به پایین آویزان شده است به هم متصل شده است .

 که این کار کاملا اشتباه میباشد.
زیرا ..............................

این دو رشته؛ دو نشان کاملا متفاوت و جدا از هم می باشد. به توضیح آنکه این دو نشان از دو عنصر باستانی ایران می باشد.

یکی سوی راست و دیگری سوی چپ . نخست " سپنته مینو " که همان نیروی الهی
اهورا مزدا است و دیگری "" انگره مینو " که نشان از نیرو اهریمنی است.

حال خودتان قضاوت کنید آیا این دو نیرو اهورامزدا و اهریمن قابل اتصال به هم می باشند.

و این طور است که علامت سوال بسیار بزرگی برایمان پیش می آید که سازندگان این نماد بزرگ زرتشت و ایران باستان با چه علم و آگاهی اقدام به ساخت این نماد کرده اند .تا این افتضاح بزرگ را به بار بیاورند.

و در آخر توصیه من به شما این است که هرگز به خرید این نماد تحریف شده راضی نشوید و یا اگه خریده اید مانند من تکه ای  که این دو رشته را به هم وصل می کنند را ببرید و این دو نیرویی  را که هرگز به هم  راهی ندارند را جدا بسازید.


نماد تحریف شده فروهر
نماد راستین و درست فروهر