تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - مطالب اردیبهشت 1390

به نام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای                        خداوند  روزی ده   رهنمای


ادامه مطلب

    گــــــــــــــــــــــــــــــــارد      جــــــا ویـــــــــد

                      

مجله تایمز به تازگی اقدام به رده بندی و معرفی‌ برترین و حرفه ای‌ترین نیروهای ویژه عملیات نظامی تاریخ نموده است که در این رده بندی گارد جاوید هخامنشی رتبه دوم و افراد ویژه و وفادار به حسن صباح رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است،ادامه مطلب