تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - مطالب حسین (مدیر ادبیات ایران باستان)

به نام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای                        خداوند  روزی ده   رهنمای


ادامه مطلب