تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - مطالب پوشاك ایرانیان باستان
سوم دی 89

پارسیان زیبا

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :پوشاك ایرانیان باستان ،

پارسیان زیباترین ملتهای خاور نزدیک در روزگارهای باستانی بوده اند.

تصاویری که در آثار تاریخی بر جای مانده،نشان میدهد که آن مردم میانه بالا و نیرومند بوده و بر اثر زندگی کردن در نقاط کوهستانی،سختی و صلابت داشته اند،ولی ثروت فراوان سبب لطافت طبع آنان بوده است.

در سیمایشان آثار تقارن مطبوعی دیده میشود و مانند یونانیان بینی کشیده داشته اند.


ادامه مطلب

ایرانیان از دوران باستان پوشش  را نه تنها مختص زنان بلکه آن را از ویژگیهای اهورایی مردان نیز می پنداشته و در مقابل ،برهنگی و بی بند و باری را اهریمنی می دانسته است .

نقش ها و كتیبه های بر جای مانده از داخل و خارج از مرزهای ایران كهن ، از هزاران سال پیش ، گواهی می دهند كه نیاکان پارسای مردمان سرزمین پارس ، نسبت به بسیاری از مردمان هم عصر خویش معتقدتر و پایبندتر به حفظ این ارزش آسمانی بوده اند


ادامه مطلب

بیست و چهارم آذر 89

كوروش و جامه پارسی

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :پوشاك ایرانیان باستان ،

كهن ترین مطلبی كه درباره جامه پارسی و جدایی آن از جامه مادی، در دست داریم به روزگار كورش مربوط است و در تاریخ هنگامی از جامه های پارسی سخن به میان می آید كه از اقدامات او در این باره گفتگو می شو د .


ادامه مطلب

بیست و چهارم آذر 89

اساس پوشاك پارسیان

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :پوشاك ایرانیان باستان ،


از دقت و مطالعه درباره پوشاك پارسیان ،چنین دانسته می شود كه پوشندگان آنها در سرزمینی گرم و نمناك ،زندگانی كرده با گله داری و چوپانی روزگار می گذرانیده اند و نیز مردمی خود آرا و آرایش دوست بوده، روزانه چندین ساعت از وقت خود را صرف آرایش سر و صورت  خود می كرد ه اند و مردانشان همچون زنان گوشواره و النگو وطوقهای زرین و سیمین بكار می برد ه اند .


ادامه مطلب


درباره چگونگی پوشاك پارسیان پیش از كورش بزرگ، آگاهیهای كامل و درستی در دست نبوده، دانسته نیست پوشاك آنها هنگام كوچ و پس از آن به چه شكل بوده است.


ادامه مطلب