تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - مطالب ابر زرتشت
ششم فروردین 90

خجسته باد زاد روز اشو زرتشت مقدس

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :زرتشت نامه ،

فروردین (6 فروردین , 26 مارس) زادروز زرتشت، تنها پیامبری است كه از میان آرین ها برخاست و «كردار نیك، پندار نیك، و گفتار نیك» را ندا داد و ترویج كرد تا پیروان آموزش های او بویژه ایرانیان با این منش پرورش یابند و بارآیند. زرتشت هیچگاه نگفت كه از جانب خدا (اهورامزدا) مامور هدایت بشر شده است. زرتشت خود را یك آموزگار خوبی ها و برحذرداشتن بشر از گراییدن به بدی ها می نامید و می گفت كه گریز از بدی ها و پلیدی هاست كه در بشر ایجاد احساس شادی و نیكبختی می كند و این احساس تا ابدیت در او باقی می ماند.


                                       


ادامه مطلب

برچسب ها: زرتشت ، زادروز زرتشت ، تبار زرتشت ، خانواده زرتشت ،

پنجم آذر 89

نماد فروهر

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :زرتشت نامه ،

از آنجایی که هر کشور و ملتی نشانه و سمبولی ویژه از خود دارند - ایرانیان یکی از کهن ترین مردمانی هستند که سمبولی بسیارشگفت انگیز و سراسر از دانش و فرهنگ و خرد از خود به جای گذاشته اند که با اندوه فراوان بسیاری از ما ایرانیان از آن نا آگاه
هستیم .
 این نشان " فره وشی" یا " فروهر" نام دارد که قدمت آن بیش از 4000 سال تخمین زده شده است . تاریخچه فره وشی یا فروهر به پیش از زایش زرتشت بزرگوار این پیر و فیلسوف خرد و فرهنگ و دانش جهان باز میگردد .
 سنگ نگاره های شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای پرسپولیس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکایت از آن دارد . نکته بسیار شگفت انگیز این نشان ملی ما ایرانیان آن است که تک تک این نشان دارای مفهوم دانشی نهفته است .

اینک به تشریح این نشان ملی می پردازیم
:تشریح نماد فروهر

برچسب ها: فروهر ، زرتشت ، توضیح فروهر ،